1994- Cançó d'amor i Guerra - forumabello_cat

Go to content

1994- Cançó d'amor i Guerra

Cartel de Cancó d'Amor i de Guerra

Música de Rafael Martínez Valls  

Llibret de Lluís Capdevila i Víctor Mora

Estrena a Mollet del Vallès (Barcelona).
Teatre Municipal de "Can Gomá" el 21  de Maig de 1994.  

L'Argument

El llibret de Lluís Capdevila i Víctor Mora situa l’acció dramàtica durant l’any 1793, quatre anys després de la Revolució Francesa, en un poble del Vallespir, comarca de la Catalunya Nord annexionada a França arran del tractat dels Pirineus (l959). Més enllà del context polític i social, la trama argumental ens recorda la d’altres sarsueles. Una pobra noia ha de renunciar a l’home que s’estima i, per imposició social i familiar, es veu obligada a casar-se amb el cacic del poble. Al final, perd, triomfa l’amor, l’home ric queda desemmascarat, el poble descobreix la seva roïnesa i la pobra noia pot ser pretesa per l’home que estima.
L’amor, però, es presenta en posició a un altre tema, el de la guerra. Guerra d’interessos socials, econòmics i polítics. Guerra entre els pretendents de la pubilla. Guerra entre les velles idees de l’antic règim i els nous ideals de llibertat, igualtat i fraternitat sorgits de la Revolució francesa. Guerra entre els interessos de la noblesa terratinent per mantenir els seus privilegis i els de la burgesia que vol liberalitzar l’estructura socioeconómica. Guerra entre les idees provincianes i les idees urbanes.  


Aspectes musicals

El seu tractament musical és el propi de les obres d’aquest gènere: a partir d’un llibret del tot costumista, ja que havia de connectar amb el públic, la música agafa aires populars i temes fàcilment reconeixibles per al públic no avesat a la música simfònica. Així doncs, ens trobem com a tema del preludi del segon acte les Muntanyes del Canigó i una sardana com a romança de presentació de Francina, la conegusissima Sardana del Vallespir que va fer tant popular Salomé a l’època dels 70.
Amb tot, Martínez Valls aconsegueix una obra de gran espectacularitat i gran descàrrega emotiva amb els mínims elements formals i sense grans desenvolupaments temàtics. Cançó d’amor i de guerra aconsegueix el seu propòsit, gràcies a l’encert dels llibretistes que saben donar el sentiment nacionalista i l’autodeterminació d’una manera tant subtil, desplaçant l’acció a un país veí i a una altra època, però que no es pot deixar de relacionar amb una realitat més propera.  


L’Escenografia

La proposta escènica obeeix a una tasca de síntesi, amb la intenció d’allunyar-nos deliberadament del barroquisme i de reduir els elements de l’escena per tal de potenciar l’efecte escènic en un marc simplificat. El primer acte descriu una farga amb el seu pati. El treball del forjador n un ambient tancat, ennegrit per l’acció del foc i del ferro. El segon acte, però, obre l’escena a un espai exterior coronat pel perfil de les muntanyes nevades del Pirineu. El fons negre del primer acte queda substituït pel ciclorama que ofereix una profunditat al paller del primer terme, al camp del Vallespir.


El Vestuari

La indumentària, influenciada per la moda francesa, és una manifestació dels esdeveniments socials, econòmics i polítics que trenquen amb el passat tradicional i suprimeixen l’ús d'ornaments superflus. Els colors són sobris, però alhora sensuals. Els tons són neutres, de la terra, matisats fins a tonalitats més tàctils, de la pell del cos. Teixits compactes i acabats senzills i naturals.


Cançó d'Amor i de Guerra - Galeria d'Imatges

'Evocació del Pirineu' de Cançò d'amor i de Guerra
Eloi : Pere Jové

Cançó d'amor i de guerra.  Sardana del Vallespir. 
Francina: Isabel Cano.

Fitxa Tècnica

Interpretada en els papers principals per:

Personatges

Veu

Interpretes

Francina

Soprano

Isabel Cano

Eloi

Tenor

Pere Jové

Avi Castellet

Barìton

Joan Antoni Salom

Catrina

Tiple còmica

Maria Pi

Baldiri

Tenor còmic

Àlvar Yáñez

Horaci

Tenor còmic

José Antonio Pinedo

Mestre Andreu

Josep Elizalde

Ferran

Manel Piñero

Batlle Ridau

Pedro Castaño

i la coral, grup escènic i orquestra titular de la companyia

Direcció musical

Enric Azuaga  

Direcció escènica  

Marta Busquest

Disseny Vestuari

Mercè Betrán

Disseny Escenografia

David Pinedo

Coordinació general

Joan Antoni Salom

Back to content